Обекти


 

БТК ЕАД

 

В периода 2003 – 2007г. с рамкови договори фирмата е поддържала сградния фонд на БТК АД, а през 2016г. е сключен такъв с БТК ЕАД за сгради на територията на гр. София и страната, в това число аварийни и планови ремонти по водопроводни мрежи, офиси, технически помещения и складови бази.

Текущи, аварийни и планови ремонти на над 300 обекта на „БТК“ ЕАД

Лесотехнически университет – София

За периода 2007-2011 г. на база сключени рамкови договори фирмата е поддържала сградния фонд на Лесотехнически университет – София, изпълнявайки всички видове строително-монтажни дейности

МОБИЛТЕЛ ЕАД

От 2007 г. към настоящия момент на база рамкови договори фирмата поддържа и извършва ремонт в сграден фонд, офиси и магазини на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД.
Текущи ремонти на над 500 обекта на „Мобилтел” ЕАД

ПЕНИ МАРКЕТ

От 2015 г. имаме сключен договор за поддръжка и ремонт на сградите на „Пени Маркет” (част от „Рила проект”), който беше преподписан с настоящите собственици – “Билла България”

Към настоящия момент на база рамкови договори фирмата поддържа и извършва текущи ремонти в магазини и офиси на “Билла Недвижимости “ ЕООД.

REHAU

Обект „Складова и административна база на REHAU”, с. Казичене

 

БОЛНИЦИ

 

Цялостни и частични основни ремонти на болнични заведения:
Национална Специализирана Болница по Физиотерапия и Рехабилитация-София,
Неврологична Клиника във II-ра МБАЛ – София” ,
Специализирана болница за долекуване и продължително лечение и рехабилитация” – Кремиковци,
Родилно Отделение на II-ра МБАЛ София.
Родилно отделение на Акушеро- Гинекологична Болница- Шейново

Банка ДСК 

През последната година с изпълнението на СМР в седем обекта на „Банка ДСК“ ЕАД, станахме част от партньорите им:

  • Преустройство на Филиал „Мадрид”, гр. София бул.„Мадрид” № 17
  • Промяна на предназначението и преустройство на Филиал „Сатовча“, с. Сатовча, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2
  • Преустройство и ремонт на Контактен център, ФЦ ВРАЦА,
    гр. Враца, ул.”Хр. Ботев” №44
  • Ремонт на козирка пред главния вход на Финансов център Кюстендил
  • Текущ ремонт на част от вкопаната канализация на Финансов Център Видин – първи етап, гр. Видин, ул.„Търговска” №1
  • Освежителен ремонт и подмяна на съществуващо осветление с LED в клон “Столетов”, гр.София, бул.„Столетов“ № 108-110
  • Подмяна на осветление и освежителни ремонти работи в клон “Оборище”, гр. София, ул.”Оборище” №74

През последните години сред реализираните от ГАНДИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  обекти са:

Строително-ремонтни дейности в сградата на ССУ с ДГ за ДУС ”Проф.Д.Денев” – гр. София

Доставка и монтаж на нова дограма и всички съпътстващи дейности, ремонт на козирка при вход и вътрешно боядисване в офис на ДЗИ в гр.София, ж.к.Люлин

Изграждане на офис на ДЗИ в гр. Кърджали

Офис сграда с шоурум за коли - ж.к. Хаджи Димитър, гр. София;

Обект „Ремонт на сградата на 22-ро ОДЗ Великденче- ж.к. Люлин”

Строително-ремонтни дейности в сградата на “Райхле и Де-Масари България Пръдакшън” ЕООД в гр. София

Строително-ремонтни дейности в Централно Управление на „УниКредит Булбанк” АД

Административна сграда с жилищна част- кв. Слатина, гр. София

Производствена сграда на GRAMER, с.Трудовец

Основен ремонт на офисни помещения на Българска Работническа Федерация- „Спорт и Здраве”

Ремонтните дейности в болничните заведения и офис сградите бяха извършени в експлоатационен режим, без да се прекъсва тяхното нормално функциониране.

Наред с това фирмата има изпълнени и множество преустройства и ремонти на частни къщи и апартаменти.

Реализирани обекти